Tarieven

  • Holistische massage van 90 minuten – € 90,00
  • Massagetherapie – sessie van 75 minuten – €  95,00
  • Massagetherapie – sessie van 90 minuten – €110,00

Massagetherapie valt onder complementaire zorg. Het draagvlak voor deze vorm van zorg is in de loop van de tijd groter geworden en wordt inmiddels ook binnen de reguliere zorg breed erkend. Zo weten praktijkondersteuners en huisartsen steeds vaker de weg naar mijn praktijk te vinden en sturen zij regelmatig cliënten door.

Ben je aanvullend verzekerd dan kun je in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vergoeding van de kosten. Een verwijzing van je huisarts is daarvoor niet nodig, Of je in aanmerking komt voor een vergoeding kun je lezen in je verzekeringsvoorwaarden. Meestal bedraagt de vergoeding rond de 45 euro. Na afloop van de sessie reken je af in de praktijk. De nota stuur ik je per mail. Deze kun je vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar. 

Als geregistreerd natuurkundig therapeut ben ik aangesloten bij VBAG, vallend onder de koepelorgansatie RBCZ. Alle bij de VBAG aangesloten therapeuten zijn opgeleid op HBO-niveau, volgen jaarlijks nascholing en nemen deel aan intervisie en intercollegiale toetsing. Dit waarborgt de kwaliteit van de leden. De klachtenprocedure van RBCZ is van toepassing. 

Let op: holistische massages worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

  • De aangegeven tijdsduur is inclusief voor- en nagesprek.
  • Betaling vindt plaats in de praktijk. Dit kan contant of via telefonisch betaalverzoek.
  • Je afspraak is speciaal voor jou gereserveerd. Geef verhindering svp minimaal 24 uur van tevoren door.
  • KvK: 71223886
  • BTW-ID: NL002109802B90
  • AGB-code therapeut: 90112146
  • AGB-code praktijk: 90070863